Historia

Isännöintitoimisto ISTO on perustettu vuonna 2003 Savonlinnaan. ISTO koostuu liiketoimintayksiköistä ISTO Etelä-Suomi Oy, - Itä-Suomi Oy, Etelä-Karjala Oy ja Group Oy.

ISTO Etelä-Suomi Oy ja Isännöitsijätoimisto Vuori Oy yhdistyivät 1.10.2018.

1.10.2018 lähtien ISTO:ssa on 22 isännöitsijää/kiinteistöpäällikkö, 6 taloushallinnon asiantuntijaa 5 kiinteistösihteeriä ja 5 teknistä asiantuntijaa.

ISTO:n toimistot sijaitsevat Savonlinnassa, Imatralla, Lappeenrannassa, Ruokolahdella, Kiteellä ja Järvenpäässä.

Vuotuinen liikevaihto yhdistymisen jälkeen noin 3,1 milj. € ja sopimus asiakasyhtiöitä n. 500 kpl.

 

Noudatamme toiminnassamme
Hyvää isännöintitapaa - isännöinnin eettisiä ohjeita

ISTO Group

 • Toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
 • Kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 • Toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
 • Toimii tasapuolisesti
 • Edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 • Noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 • Huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 • Ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 • Tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 • Tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
 • Huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • Ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 • Kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 • Sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
 • Edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä
 • Huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin

Isännöinnin eettiset ohjeet on laadittu isännöintiin, toimivan yhteistyön perustaksi.

ISTO

ISTO Itä-Suomi Oy

0864416-9

ISTO Etelä-Karjala Oy

0826511-8

ISTO Etelä-Suomi Oy

2830044-3

ISTO Group Oy

2157160-3

aa

Design by Digitaali