Tekninen asiantuntija taloyhtiön ja isännöitsijän tukena

Teknisen asiantuntemuksen tarve taloyhtiön laadukkaassa johtamisessa korostuu varsinkin, kun on isoja korjaushankkeita meneillään. Ilman isompiakin hankkeita suunnitelmallinen kiinteistönpito, kiinteistöstrategia, pitkän tähtäimen suunnitelma ja kunnossapitotarveselvityksen tekeminen vaati runsaasti teknistä asiantuntemusta. Ja nämä kaikki hyvin hoidetussa taloyhtiössä tulisi olla kunnossa.

Nykyään suurin osa isännöitsijätoimistoista tarjoaa hallinnollisen isännöinnin lisäksi myös teknisten asiantuntijoiden apua. Nämä osa-alueet yhdistämällä taloyhtiöitä pystytään palvelemaan monipuolisesti ja laadukkaasti.

Siinä missä hallinnollinen isännöitsijä on taloyhtiön edunvalvoja, niin sitä on myös tekninen asiantuntija. Tarkoitus on auttaa taloyhtiötä saamaan laadukas ja kustannustehokas lopputulos erilaisissa teknistä asiantuntijuutta vaativissa saneerauksissa tai peruskorjauksissa.

Mitä tekninen asiantuntija tekee?

Päivän mittaan työtehtävät koostuvat muutostyöilmoitusten käsittelyistä, taloyhtiön kunnossapitohankkeiden valmistelusta, johtamisesta ja koordinoinnista aina suoritettavien remonttien tai muutostöiden valvontaan. Myös erinäiset hallitusten kokoukset ja yhtiökokoukset kuuluvat päivän kulkuun, mikäli kokouksissa käsitellään remontteihin liittyviä tai muuta teknistä osaamista.

Työmaakokouksissa käydään hankkeiden kannalta kriittiset asiat läpi. Näitä asioita ovat mm. aikataulu, kustannukset, työn laatu, työturvallisuus yms. Teknisellä asiantuntijalla on työmaakokouksissa suuri rooli läpikäytävien asioiden valmisteluissa ja tarvittavien dokumenttien laadinnassa. Työmaakokoukset ovat myös juridisesti tärkeitä taloyhtiön ja urakoitsijan kannalta. Työmaakokouksissa yleensä tehdään katselmus työmaalla, jossa havainnoidaan taloyhtiön hallituksen, teknisen asiantuntijan ja urakoitsijan toimesta tehtyjä töitä.

Toimiva yhteistyö ja viestintä tärkeässä roolissa

Perinteisen hallinnollisen isännöitsijän työ on erittäin vaativaa jo ilman syvällistä teknistäkin asiantuntemusta, joten on erittäin hyvä, että on mahdollisuus kääntyä asiantuntijan puoleen. Tekniset asiantuntijat auttavat mielellään asiassa kuin asiassa ja tarvittaessa myös hoitavat asiaa eteenpäin, jos isännöitsijällä on juuri sillä hetkellä kokous tai muita kiireitä ja käsillä oleva asia vaatii pikaista huomiota. Tiimin sisäinen hyvä yhteistyö on yhtä kuin laadukasta palvelua taloyhtiölle. Asiat etenevät jouhevasti.

Hyvin usein tulee myös asiakkailta kyselyitä esimerkiksi huoneistoremontteihin, asunnon lämmitykseen, ilmanvaihtoon tai veden jakeluun liittyvissä asioissa. Teknistä neuvontaa annetaan tietenkin suoraan asiakkaille ja neuvomme asian hoitamiseksi tai tarpeen tullen välitämme tiedon isännöitsijälle ja keskustelemme, miten asiassa edetään. Tiedonkulku molempiin suuntiin isännöitsijän, taloyhtiön hallituksen ja teknisen asiantuntijan välillä on erittäin tärkeää, asioiden etenemisen ja hoitumisen kannalta.

Tekniset palvelut myös liikekiinteistöille

Taloyhtiöiden lisäksi asiakaskuntaan kuuluu myös kiinteistöjä, jotka ovat yksityisomistuksessa. Näissä kohteissa tehtäväalue on pääpiirteittäin samankaltainen, mutta kohteissa korostuu yhteistyön hoitaminen eri toimijoiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi kiinteistönhuoltoyritykset, siivousliikkeet, huoltosopimuskumppanit, vartiointiliikkeet sekä muut mahdolliset palveluntuottajat.

Liikekiinteistössä kohteen ylläpito, palveluiden laadun valvonta, kunnossapitoon ja korjaushankkeisiin liittyvät toimet ovatkin näiden kohteiden osalta prioriteettilistalla kärkipäässä. Kunnossapito- ja huoltotöiden yhteensovittaminen voi olla haastavaa kohteessa toimivien vuokralaisten kanssa, suoritettavien töiden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta, sillä toimintakatkokset aiheuttavat aina haittaa vuokralaisen liiketoimintaan.

Suuremmissa rakennushankkeissa rooli on yleensä kiinteistön yhteyshenkilönä toimiminen urakoitsijan, projektinjohdon ja kiinteistönomistajan välissä. Rakennushankkeen aikana pyritään varmistamaan normaaliin arkeen vaikuttavien asioiden huomioiminen niin, että suoritettavasta työstä aiheutuu mahdollisimman vähäistä haittaa muulle kiinteistön toiminnalle.

ISTOn asiantuntijatiimi

ISTON teknisten asiantuntijoiden tiimissä on kuusi kovaa asiantuntija. Teknisiin asiantuntijapalveluihimme kuuluu suunnitelmallinen kiinteistönpito ja kiinteistöstrategiat. Teemme taloyhtiöille pitkän tähtäimen suunnitelmat (10 vuoden PTS) ja 5 vuoden kunnossapitotarveselvitykset. Vastaamme myös peruskorjausten ja perusparannusten suunnittelusta, valvonnasta ja projektijohtamisesta.

Kiinteistökierroksen yhteydessä käydään läpi akuutit huoltoa/korjausta vaativat kohteet. Kierroksista tehdään kirjallinen raportti hallituksen työkaluksi. Seuraamme myös taloyhtiöiden energiankulutusta (lämmitys, vesi ja sähkö) ja reagoimme nopeasti poikkeamiin. Huolehdimme mm. pelastussuunnitelmien ja energiatodistuksien laatimisesta sekä VSS-tilojen toteuttamisesta ja muiden lain edellyttämien vaatimusten täyttymisestä.

Parasta työssä on vaihtelevuus ja joustavuus. Työssä pääsee tapaamaan paljon erilaisia ihmisiä, joilta voi oppia joka päivä jotain uutta itsekin. Lisäksi jokaisesta projektista oppii aina uusia asioita, joita voi hyödyntää tulevissa projekteissa ja hankkeissa.

Joskus työssä joutuu ratkomaan jonkinlaisia riitatilanteita, näistä kuitenkin yleensä selvitään kuuntelemalla aktiivisesti kaikkia osapuolia.

 

Kirjoittaja: Tuomas Partinen ja Jukka Karhu

Tuomaksella on teknisten asiantuntijapalveluiden päällikkönä kaikki kiinteistöjen erilaiset tekniset ratkaisut lähellä sydäntä. Tuomas on suunnitellut, johtanut ja valvonut menestyksekkäästi useiden eri taloyhtiöiden korjaushankkeita. Kiinteistöalalta hänellä on yli 15 vuoden kokemus ja hän toimii myös ISTO:n osakkaana.

Jukka on toiminut kiinteistöinsinöörinä ISTOlla nyt kolme vuotta, joista kaksi vuotta hän toiminut kiinteistökehityskohteiden teknisenä isännöitsijänä taloyhtiöiden ohella. Korjaushankkeista löytyy myös käytännön kokemusta, sillä Jukka on toiminut LVI- asentajana ennen insinööriksi lukemista. LVI- asentajan tutkinnosta on suuri apu kiinteistöjen taloteknisten asioiden ymmärtämisessä ja ongelmanratkomisessa.

Haluatko kysyä jotain ISTOn palveluista?

Onko sinun taloyhtiösi jo asiakkaamme?

Lähetä tarjouspyyntö tai kysymyksesi😊

 

Ota yhteyttä

Design By Digitaali
Design By Digitaali