Taloyhtiön syksy

Syksyn tultua hallitus kokoontuu tarvittaessa syyskokoukseen. Tuolloin on hyvä tarkastella esim. taloyhtiön taloutta: Miten talousarvio on pysynyt suunnitelmassa, onko mahdollisia vastikerästejä kertynyt, sekä muita talouden tunnusmerkkejä. Välitilinpäätös toimii työkaluna halutessa tarkastella tarkemmin taloyhtiön tilaa. Hallitus käy läpi myös kesän aikana tehdyt korjaukset ja tarkistaa niiden kustannusarviossa pysyminen. Ajankohtaista on myös asukkaiden kesän aikana antama palaute kiinteistönhuollosta ja siivouksesta tai kiinteistössä ilmenneet korjaus- ja parannustarpeet.

Kokouksessa voidaan alkaa jo suunnitella seuraavan vuoden korjaushankkeita. Jos isompia remontteja on tiedossa, on syytä laittaa jo suunnittelu- ja rahoitushankkeet alulle. Taloyhtiön syksyyn voi kuulua myös syysyhtiökokous, jonka valmistelu ja koolle kutsuminen kuuluu myös hallitukselle. Jos on tarkoitus kilpailuttaa palveluntarjoajia, kuten kiinteistönhuolto, on syksy siihen sopivaa aikaa. Kiinteistönhuoltosopimuksissa irtisanomisaika on yleensä kolme kuukautta.

Taloyhtiön kunnossapitotarveselvitys on myös hyvä päivittää syyskaudella, kun kevään tilinpäätöskiireet ovat hellittäneet. PTS käydään läpi tehtyjen korjauksien osalta ja lisätään mahdollisia uusia korjaustarpeita. Kuntoarvion tai -tutkimuksen tilaaminen voi olla tarpeen. Viemärikuvaukset ja putkiston kuntoarvio on hyvä suorittaa yhtiöissä, joissa putkilinjoja ei vielä ole saneerattu.

Syyskuussa on myös hyvä aika järjestää taloyhtiön pihatalkoot. Talkoot kannattaa kutsua kokon hyvissä ajoin, suunnitella tehtävät ja hankkia tarvikkeet sekä talkootarjottavat. Talkoiden yhteydessä voidaan pihalle hankkia myös lava, jolle asukkaat voivat tuoda tarpeettomia tavaroitaan ja siivota vaikkapa häkkikomeroitaan. Tuolloin on talkooväkeäkin helpompi saada kokoon. Talkookahvit ja -pullat takaavat tyytyväiset talkoolaiset.

Tulevaan lämmityskauteen varautuminen aloitetaan myös kiinteistönhuollon puolella: Tarkistetaan patterien ja termostaattien toimivuus, ja siistitään nurkat, roskakatokset ja varastot tulevaa talvea varten. Käydään tarkistamassa katon kunto ja huolehditaan, että ränneistä puhdistetaan pudonneet lehdet – talvien ollessa yhä leudompia ja sateisempia on kattojen ja rännien sekä salaojituksen kunto entistä tärkeämpää.

Syyskaudella valmistaudutaan myös mahdolliseen liukkaudentorjuntaan, tarkistetaan, että hiekkalaatikoissa on hiekkaa ja lumityövälineet ovat kunnossa. Hallitus huolehtii yhdessä huoltoyhtiön kanssa, että auraussopimus on tehty. Kun kaikesta on huolehdittu ajoissa, voidaan talvea odotella rauhallisin mielin.

Ota yhteyttä

Design By Digitaali
Design By Digitaali