Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä

HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUS

Osakkailla on oikeus tehdä hallinnassaan olevissa tiloissa sellaisia muutostöitä, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennuksille.
Yhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan tekemiä remontteja ja tarvittaessa oikeus käyttää asiantuntijaa.
Osakkaan on kuitenkin muistettava, että valvonta ei poista vastuuta urakasta osakkaalta tai sen tekijältä.
Yhtiöllä on oikeus periä valvontakustannukset osakkaalta.
Ilman ilmoitusta osakas voi tehdä tai teetättää seuraavia töitä:

 • kattojen ja seinien tapetointi tai maalaus
 • lattiamateriaalin uusiminen aikaisempaa vastaavalla tyypillä
  ( esim. muovimatto uusitaan uudella muovimatolla)

Muutostyön saa aloittaa vasta, kun yhtiö on hyväksynyt muutostyöilmoituksen.

Muutostyöilmoitukset käsitellään kuukauden kuluessa ja loma-aikana kahden kuukauden kuluessa.

TÄYTTÖOHJEITA

SUUNNITELTU TOIMENPIDE/KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖ

Esim. suihkusekoittimen vaihto, kylpyhuoneen kaakeleiden uusiminen vesieristeineen, kylpyhuoneen paikan muuttaminen, kylpyhuoneen pinnoitteiden uusiminen ja laajentaminen, saunan rakentaminen vaatehuoneeseen, olohuoneen muovimaton vaihtaminen parkettiin jne.

RAKENNUSTEKNISET TYÖT

Esim. kylpyhuoneesta poistetaan lattia- ja seinälaatat, vesieristys uusitaan XX-vesieritysjärjestelmällä

(ks.liitepiirros). Vesieriste ulotetaan lattian lisäksi seinille. Seinät vesieristetään lattiasta kattoon. Lattia ja seinät laatoitetaan. Y-tunnus voidaan selvittää osoitteessa www.ytj.fi.

LVI TYÖT

Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta tai kohdistetaan yhtiön rakennuksen lämmitys-, tiedonsiirto-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihtojärjestelmiin. Esim. lattiakaivon tai vesipisteen siirto kylpyhuoneessa tai vesi- ja viemärijohtojen uusiminen huoneistossa.

SÄHKÖTYÖT

Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta tai kohdistetaan yhtiön rakennuksen sähköjärjestelmiin. Esim. huoneistoon lisätään pistorasioita ja tehdään sähköjohtoasennuksia sekä uusitaan huoneistokeskus.

OSAKKAAN ASETTAMA VALVOJA/TYÖNJOHTAJA

ilmoitetaan osakkaan oman valvojan tai työnjohtajan nimi ja/tai yritys sekä ammatti. Rakennusluvan alaisissa töissä ilmoitetaan pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Osakkaan tulee huolehtia, että valvojalla ja työnjohtajalla on riittävä ammattitaito ja pätevyys.

ARVIOITUS ALOITUS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Ilmoitetaan osakkaan arvioima aloitus- ja päättymispäivämäärä. Liitteenä olevat suunnitelmat ja
piirustukset sekä työtapaselostukset: Luetellaan liitteet ja liitetään asiakirjat ilmoitukseen.

TYÖ VIRANOMAISLUVAN ALAINEN

Lupakustannuksista vastaa osakas.

VALVONTA

Osakkaan ilmoituksesta ja työn valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset ja tarpeelliset selvitys-, käsittely- ja valvontakustannukset kuuluvat osakkaalle.
HUOM! Yhtiön valvonta ei siirrä osakkaan vastuuta työn hyvän rakennustavan mukaisuudesta osakkaalta yhtiölle.

 

Suunniteltu toimenpide/kunnossapito- ja muutostyö

 

Rakennustekniset työt:

 

LVI-työt:

 

Sähkötyöt:

 

 

Mikäli remontoitavat tilat ovat rakennettu tai remontoitu ennen vuotta 1994, on niistä lain mukaan suoritettava asbestikartoitukset purettavien rakenteiden osalta. Lisää aiheesta: Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta. Asbestikartoituksen kustannukset kuuluu lähtökohtaisesti työn tilaajalle, eli remonttiin ryhtyvälle.

Liitteet
(suunnitelmat / piirustukset)

 

Jos työ on viranomaisluvanvarainen, tulee olla yhteydessä isännöitsijään. Työtä ei saa aloittaa ilman lupaa.

 

Olen lukenut tietosuojaselosteen ja hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Kirjoita kuvassa olevat kirjaimet kenttään.

Noudatamme toiminnassamme
Hyvää isännöintitapaa - isännöinnin eettisiä ohjeita

ISTO Group

 • Toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
 • Kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 • Toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
 • Toimii tasapuolisesti
 • Edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 • Noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 • Huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 • Ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 • Tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 • Tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
 • Huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • Ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 • Kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 • Sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
 • Edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä
 • Huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin

Isännöinnin eettiset ohjeet on laadittu isännöintiin, toimivan yhteistyön perustaksi.

ISTO

ISTO Group Oy

2157160-3

ISTO Espoo Oy

3107682-5

ISTO Kaakkois-Suomi Oy

0826511-8

ISTO Etelä-Suomi Oy

2830044-3

ISTO Itä-Suomi Oy

0864416-9

ISTO Pohjois-Savo Oy

3097433-2