Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä

HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUS

Osakkailla on oikeus tehdä hallinnassaan olevissa tiloissa sellaisia muutostöitä, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennuksille.
Yhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan tekemiä remontteja ja tarvittaessa oikeus käyttää asiantuntijaa.
Osakkaan on kuitenkin muistettava, että valvonta ei poista vastuuta urakasta osakkaalta tai sen tekijältä.
Yhtiöllä on oikeus periä muutostyön käsittelystä aiheutuneet kustannukset ja valvontakustannukset osakkaalta.
Ilman ilmoitusta osakas voi tehdä tai teetättää seuraavia töitä:

  • kattojen ja seinien tapetointi tai maalaus
  • lattiamateriaalin uusiminen aikaisempaa vastaavalla tyypillä
    ( esim. muovimatto uusitaan uudella muovimatolla)

Muutostyön saa aloittaa vasta, kun yhtiö on hyväksynyt muutostyöilmoituksen.

Muutostyöilmoitukset käsitellään kuukauden kuluessa ja loma-aikana kahden kuukauden kuluessa.

TÄYTTÖOHJEITA

SUUNNITELTU TOIMENPIDE/KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖ

Esim. suihkusekoittimen vaihto, kylpyhuoneen kaakeleiden uusiminen vesieristeineen, kylpyhuoneen paikan muuttaminen, kylpyhuoneen pinnoitteiden uusiminen ja laajentaminen, saunan rakentaminen vaatehuoneeseen, olohuoneen muovimaton vaihtaminen parkettiin jne.

RAKENNUSTEKNISET TYÖT

Esim. kylpyhuoneesta poistetaan lattia- ja seinälaatat, vesieristys uusitaan XX-vesieritysjärjestelmällä

(ks.liitepiirros). Vesieriste ulotetaan lattian lisäksi seinille. Seinät vesieristetään lattiasta kattoon. Lattia ja seinät laatoitetaan. Y-tunnus voidaan selvittää osoitteessa www.ytj.fi.

LVI TYÖT

Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta tai kohdistetaan yhtiön rakennuksen lämmitys-, tiedonsiirto-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihtojärjestelmiin. Esim. lattiakaivon tai vesipisteen siirto kylpyhuoneessa tai vesi- ja viemärijohtojen uusiminen huoneistossa.

SÄHKÖTYÖT

Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta tai kohdistetaan yhtiön rakennuksen sähköjärjestelmiin. Esim. huoneistoon lisätään pistorasioita ja tehdään sähköjohtoasennuksia sekä uusitaan huoneistokeskus.

OSAKKAAN ASETTAMA VALVOJA/TYÖNJOHTAJA

ilmoitetaan osakkaan oman valvojan tai työnjohtajan nimi ja/tai yritys sekä ammatti. Rakennusluvan alaisissa töissä ilmoitetaan pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Osakkaan tulee huolehtia, että valvojalla ja työnjohtajalla on riittävä ammattitaito ja pätevyys.

ARVIOITUS ALOITUS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Ilmoitetaan osakkaan arvioima aloitus- ja päättymispäivämäärä. Liitteenä olevat suunnitelmat ja
piirustukset sekä työtapaselostukset: Luetellaan liitteet ja liitetään asiakirjat ilmoitukseen.

TYÖ VIRANOMAISLUVAN ALAINEN

Lupakustannuksista vastaa osakas.

VALVONTA

Osakkaan ilmoituksesta ja työn valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset ja tarpeelliset selvitys-, käsittely- ja valvontakustannukset kuuluvat osakkaalle.
HUOM! Yhtiön valvonta ei siirrä osakkaan vastuuta työn hyvän rakennustavan mukaisuudesta osakkaalta yhtiölle.