• Suunnitelmallinen kiinteistönpito
  • Kiinteistöstrategia
  • Pitkän tähtäimen suunnitelma ja kunnossapitotarveselvitys
  • Peruskorjausten ja perusparannusten suunnittelu, valvonta ja projektijohtaminen
  • Energiankulutuksen seuranta ja reagointi

Tekniset asiantuntijapalvelut

Tunnemme erilaiset kiinteistöt ja niiden elinkaareen liittyvät haasteet.

 

Teknisiin asiantuntijapalveluihimme kuuluu suunnitelmallinen kiinteistönpito ja kiinteistöstrategiat. Teemme taloyhtiöille pitkän tähtäimen suunnitelmat (10 vuoden PTS) ja 5 vuoden kunnossapitotarveselvitykset.

Kiinteistökierroksen yhteydessä käydään läpi akuutit huoltoa/korjausta vaativat kohteet. Kierroksista tehdään kirjallinen raportti hallituksen työkaluksi.

Vastaamme myös peruskorjausten ja perusparannusten suunnittelusta, valvonnasta ja projektijohtamisesta.

Seuraamme taloyhtiöiden energiankulutusta (lämmitys, vesi ja sähkö) ja reagoimme nopeasti poikkeamiin.

Huolehdimme mm. pelastussuunnitelmien ja energiatodistuksien laatimisesta sekä VSS-tilojen toteuttamisesta ja muiden lain edellyttämien vaatimusten täyttymisestä.

"On teetetty esimerkiksi selvityksiä ja arvioita remontteja varten ja Istolta on löytynyt asiantuntijat avuksemme."
Risto Niemi
Hallituksen puheenjohtaja
As. Oy Lappeentie
Design By Digitaali
Design By Digitaali