• Kiinteistöhallinto
  • Sopimusasiat
  • Kiinteistösiivouksen laadunseuranta ja valvonta
  • Tiedottaminen
  • Kiinteistöstrategia
  • Perusparannushankkeiden projektijohtaminen

Kiinteistöjohtaminen

Isto tekee ammattitaitoista kiinteistöjohtamista ja kiinteistön elinkaaren hallintaa suurissa kohteissa

 

Kartoitamme kiinteistöhallinnon sekä sopimusten nykytilanteen (mm. kiinteistöverotus, lainhuuto, kiinteistörekisteri, vastuut/vakuudet ja vakuutukset) ja tarvittaessa kilpailutamme ja uusimme sopimukset.

Vastaamme myös peruskorjausten ja perusparannusten suunnittelusta, valvonnasta ja projektijohtamisesta. Voimme huolehtia myös korjausten takuuaikaisesta seurannasta, dokumentoinnista ja takuukorjauksien koordinnoinnista.

Laadimme kiinteistöstrategiat, päivitämme tarvittaessa ja seuraamme strategioiden toteutumista.

Kauttamme onnistuu myös tiedottaminen omistajille ja käyttäjille.

Voimme huolehtia myös kiinteistösiivouksen laadunseurannasta ja valvonnasta.

 

 

 

"Korjaustarpeet on hoidettu hyvin ja asiantuntevasti sekä teknisellä puolella että isännöitsijän osalta."
Kai Kähkönen
Hallituksen puheenjohtaja
As. Oy Koskikorsu

Ota yhteyttä

Design By Digitaali
Design By Digitaali