• Päätöksenteon valmistelu
  • Taloyhtiön hallinto
  • Asumisen palvelut
  • Kiinteistöpalvelu

Isännöinti

ISTO huolehtii kaikista isännöinnin perustehtävistä ammattitaidolla ja hyvällä asiakaspalvelulla.

 

Valmistelemme asiat asiakkaillemme valmiiksi päätöksentekoa varten sekä huolehdimme niiden toimeenpanosta hyvän isännöintitavan mukaisesti.

Taloyhtiön hallinnosta huolehtimiseen kuuluvat esimerkiksi hallitus- ja yhtiökokoukset, sopimusten hallinta, vakuutukset, talouden suunnittelu sekä erilaiset juridiset kysymykset.

Asumisen palvelut pitävät sisällään asukastiedottamisen, esimerkiksi autopaikkojen, avainten ja saunavuorojen hallinnan sekä vika- ja muuttoilmoitukset.

Kiinteistöpalvelut tarkoittavat kunnossapitotarveselvitystä, pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) tekoa, päivittäisestä korjaus- ja kunnossa-pitotoiminnasta huolehtimista sekä esimerkiksi peruskorjaus projektien valvomista.

"Kaikki perusisännöinti-palvelumme ovat Istolta ja homma on pelannut hyvin."
Risto Niemi
Hallituksen puheenjohtaja
As. Oy Lappeentie
Design By Digitaali
Design By Digitaali