Osallistu taloyhtiön päätöksentekoon

Monissa taloyhtiöissä vain pieni vähemmistö osakkaista osallistuu yhteisten päätösten tekoon. Syitä on monia: Kiinnostuksen puute, huono tiedottaminen tai pelko siitä, että ”joutuu” hallitukseen. Lisäksi monet ajattelevat, ettei yhden osakkaan ääni kuitenkaan kuulu taloyhtiössä. Kuitenkin oma osake on monelle se ainoa merkittävä omaisuus, jonka arvoa varmastikin haluaisi kasvattaa tai ainakin säilyttää. Siksi on hyvä lukea taloyhtiöltä tulevat tiedotteet ja kokouskutsut, sekä muutenkin osallistua talon asioita koskevaan keskusteluun.

Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa päätösvalta on talon osakkailla. Jokainen osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää omien osakkeidensa osoittamalla äänimäärällä. Lain mukaan taloyhtiössä on oltava ainakin yksi yhtiökokous vuodessa.

Yhtiökokouksessa tavallisesti vahvistetaan tilinpäätös ja tulevan vuoden talousarvio. Lisäksi päätetään yhtiövastikkeen suuruudesta talousarvioon nojaten. Myös hallituksen jäsenet valitaan ja päätetään heidän palkkioistaan. Tilinpäätöksen osalta myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.

Samassa yhtiökokouksessa voidaan myös päättää vaikkapa tulevista korjauksista, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai muista asioista, jotka vaikuttavat asumiskustannuksiin tai huoneiston käyttöön. Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa päätettävät asiat. Osakas voi saada yhtiökokouksen päätettäväksi haluamiaan asioita, kunhan ilmoittaa siitä hyvissä ajoin hallitukselle.

Osakkaan kannatta aina osallistua yhtiökokoukseen. Jos tulee ehdotetuksi hallitukseen, ilman muuta kannattaa ottaa hallituspaikka vastaan.

ISTOnetistä osakas löytää edellisen yhtiökokouksen päätökset helposti.

Hallitustyöskentely

Taloyhtiön hallituksen olisi hyvä uudistua tasaisin väliajoin. Siksi hallituksenkin kannattaisi aina joskus tarkistaa toimintaansa, miettiä, onko hallitusta helppo lähestyä ja onko hallitustyö houkuttelevaa. Jos hallituksessa istuvat samat ihmiset vuosikymmenestä toiseen, ei uusia toimintatapoja tai ideoita synny, vaan saatetaan mennä aina sen helpoimman kautta. Lisäksi pitkään talossa asuneet eivät enää samalla tavalla näe talon ongelmia, sillä ”silmä tottuu”.

Hallituksen kokouksia on tavallisesti 2 – 4 vuodessa, joten hallitustyöskentely ei vie kohtuuttomasti aikaa muulta elämältä.

Taloyhtiöön nimetty isännöitsijä hoitaa juoksevat asiat, kuten kirjoittaa hallituksen kutsut ja pöytäkirjat, jolloin hallituksen on helppo keskittyä itse asioihin. Jos asiat hoidetaan lakisääteisesti ja kiireelliset asiat viipymättä yhteistyössä isännöitsijän kanssa, on hallitus tehtäviensä tasalla, eikä hallitustyöskentelyssä synny ongelmia.

ISTOnetti toimii hallituksen apuna päätöksenteossa. ISTOnetistä löydät aiemmat pöytäkirjat ja muut taloa koskevat dokumentit helposti. Lisäksi ISTOnetistä löytyy runsaasti mielenkiintoista tietoa asumisesta, kuten ajantasainen vastuunjakotaulukko sekä tarpeellista tietoa vaikkapa remontin tekemisestä. Myös isännöitsijän ja huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät helposti.

Ota yhteyttä

Design By Digitaali
Design By Digitaali