Kannattaako taloyhtiön teettää nyt remontti vai ottaa aikalisä? Asiantuntijat vastaavat

Moni taloyhtiö pohtii nyt, pitäisikö urakkasuunnitelmat tai jopa jo aloitettu remontti pistää jäihin koronaepidemian takia vai olisiko järkevämpää jatkaa entiseen malliin.

Kotitalo laati kolme vaihtoehtoa ja pyysi isännöinti- ja
rakennusalan ammattilaisia arvioimaan, mitä niistä seuraisi taloyhtiöille ja
rakennusalalle.

Yksimielisyys vallitsee siitä, että käynnissä oleva remontti kannattaa viedä loppuun ja ettei urakkapäätösten tekemisessä kannata vatuloida. Mutta siitä, onko uusien urakoiden käynnistäminen juuri nyt taloyhtiöiden kannalta viisasta, löytyy mielipide-eroja.

Viranomaisten ohjeistus
koronaepidemian torjumiseksi mahdollistaa taloyhtiöiden peruskorjaushankkeiden jatkamisen toistaiseksi.

Remonttien aloittaminen jakaa mielipiteitä

– Näkemyksemme mukaan hankkeiden käynnistämiseen ei ole esteitä.  Kannattaa kuitenkin avoimesti ottaa keskusteluun urakoitsijoiden kanssa se, mikä on tilanne ja miten varaudutaan sen muuttumiseen, vastaa rakennusalan yritysten etujärjestön Rakennusteollisuus RT:n johtaja Anu Kärkkäinen.

Rakennetun ympäristön ammattilaisia edustavan RAKLIn tekninen johtaja Mikko Somersalmi on varovaisemmalla kannalla.

– Tässä tilanteessa
on järkevää tehdä vain välitöntä toteutusta
vaativia korjaus- ja ylläpitotehtäviä. Kiireettömät työt ja varsinkin ne, jotka vaativat
pääsyä asukkaiden koteihin, on järkevää siirtää normaalimman toimintaympäristön aikaan.

Porvoossa toimivan Isännöinti Taimi Oy:n isännöitsijä ja yrittäjä Pia Rauvanto sanoo, että koronan takia ei kannata lykätä kevään yhtiökokousta, remonttilainojen kilpailutusta eikä suunnittelu- ja urakkapäätöksiä.

– Kokemukseni
mukaan kokoukset sujuvat etäyhteyksillä hyvin. Kokoukset on hoidettu nopeasti,
ja paikalla on ollut jopa enemmän osallistujia kuin tavallisesti, Rauvanto
sanoo.

– On mielestäni
viisasta kilpailuttaa pankit nyt. Urakoiden aloittamisajankohdasta voi aina
neuvotella urakoitsijan kanssa, Rauvanto jatkaa.

Vaihtoehto 1: Pidetään pyörät pyörimässä − taloyhtiö etenee peruskorjaushankkeissaan ja -suunnitelmissaan normaalisti

Rakennusteollisuus RT:n Anu Kärkkäinen suosittelee, että suunniteltu remontti toteutetaan.

– Muussa
tapauksessa taloyhtiö joutuu kilpailuttamaan lainat ja urakat uudelleen, mikä
on iso prosessi. Myös osakkaat ovat varmasti varautuneet
remontteihin taloudellisesti ja muutoinkin. Tällä hetkellä ei ole tiedossa,
etteivätkö työvoima, rakennustarvikkeet ja
-materiaali riittäisi urakoiden toteuttamiseen.

LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö LVI-TU
ry:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkisen mukaan urakkapäätöksiä ei
ole syytä lykätä, mutta jos rakennushanke on vasta suunnitteilla, ”pieni
aikalisä” töiden aloittamisessa ei olisi pahitteeksi. Riskien arviointi on nyt
vaikeaa.

– Tilanne voi muuttua
yllättäen rakennusalan toimijoista riippumatta. Valtiovallan päättämät
rajoitukset voivat tulla esteeksi, ja myös
tarvikkeiden ja työvoiman saatavuus voivat nopeasti
heikentyä. Taloyhtiö vastaa hankkeen kustannuksista, myös tarvittavista väistötiloista, Mäkinen
sanoo.

RAKLIn Mikko Somersalmi näkee urakoiden teettämisessä nyt enemmän riskejä kuin hyötyjä.

– Tilaajan tulisi
varmistaa urakoitsijalle pääsy työkohteisiin, ja se
ei tässä tilanteessa välttämättä onnistu.

Somersalmen mukaan
kotikaranteenissa ja etätöissä olevat asukkaat rajoittavat asuntoihin pääsyä,
ja urakoitsijapuolella on epävarmuutta työvoimasta ja materiaaleista.

– Lopputuloksena on
helposti toteutusajan pidentyminen sekä lisäkustannuksia ja riitoja niiden
jakautumisesta.

Isännöitsijä Pia Rauvannon mukaan huoneistoissa tehtävistä
töistä voidaan sopia tapauskohtaisesti neuvottelemalla urakoitsijan ja asukkaan
kanssa.

– Taloyhtiölle on
todella paljon hyötyä siitä, että pidetään pyörät pyörimässä. Jos kaikki
urakkapäätökset lykätään tulevaisuuteen, edessä voi olla tilanne, että
tekijöitä ei enää löydy ja hinnat karkaavat pilviin, Rauvanto arvioi.

Vaihtoehto 2: Kaikki seis heti! Taloyhtiössä käynnissä oleva remontti keskeytetään koronan takia

Anu Kärkkäinen, Juha-Ville
Mäkinen ja Pia Rauvanto ovat samaa mieltä siitä, että jo aloitettujen töiden
yksipuolinen keskeyttäminen on huono vaihtoehto.

– Keskeyttäminen
pelkän tautiepäilyn takia ei ole järkevää. Sopimuksista riippuen tilaaja voi
olla velvollinen korvaamaan viivästyksen aiheuttamat kustannukset
urakoitsijalle, Mäkinen sanoo.

Jos keskeytys tai
viivästyminen johtuu viranomaisten päätöksestä,
kyseessä on yleisten sopimusehtojen mukaan niin sanottu ylivoimainen este,
jolloin urakoitsijalla on mahdollisuus saada lisäaikaa töiden loppuunsaattamiselle.

– On vaikea
ajatella, että koronasta muodostuisi taloyhtiön kannalta ylivoimainen este, Kärkkäinen sanoo.

Somersalmen mukaan
töiden siirrosta kannattaa kuitenkin neuvotella urakoitsijan kanssa, jos yhtiössä on esimerkiksi paljon sairastuneita tai
karanteenissa olevia asukkaita.

– Joka tapauksessa
kannattaa tapauskohtaisesti harkita, millaisia kustannuksia ja vaikutuksia
syntyy töiden keskeyttämisestä ja siirtämisestä.

Vaihtoehto 3: Lykätään päätöksiä − taloyhtiö siirtää urakkapäätökset, kunnes koronatilanne on ohi

Tässä vaihtoehdossa
taloyhtiö voi joutua kilpailuttamaan rahoituksen ja urakan uudelleen. Anu
Kärkkäisen mukaan on vaikea arvioida, mikä on tilanne koronakriisin jälkeen:
löytyykö tekijöitä, millaiset ovat remonttilainojen marginaalit ja miten lainaa
saa?

Korjausrakentamiseen
erikoistuneen YIT Talon Tekniikka Oy:n toimitusjohtaja Sampo Kautto
ennakoi, että voittajia tilanteessa tulevat olemaan ne taloyhtiöt, joilla on
urakkapäätökset olemassa ja valmius saada hankkeet käyntiin nopeasti.

– Pahimmillaan käy
niin, että moni hanke laitetaan jäihin, ja kohta nämä yhtiöt kilpailevat
samoista tekijöistä. Hinnat voivat nousta, rakentamisen laatu kärsiä ja
resurssit loppua kesken myös suunnittelupuolella, Kautto sanoo.

Myös LVI-TU ry:n Mäkinen
korostaa, että on taloyhtiön etu, että urakat on valmiiksi suunniteltu ja
valmisteltu poikkeustilan päättyessä.

– Korjausvelka ei
odottamalla pienene, joten asioiden siirtäminen ei tuo mitään hyötyä. Nyt tiedossa olevat riskit koskevat työmaan aikatauluja, joista voidaan keskustella
joustavasti.

RAKLIn Somersalmen mielestä urakkapäätöstä esimerkiksi putkiremontista ei kannata siirtää, vaan hallitus voi valtuuttaa isännöitsijän viemään asiaa eteenpäin yhdessä urakoitsijan kanssa sovittavassa aikataulussa.

Tällä hetkellä
Somersalmi käynnistäisi vain kiireellisiä korjaus- ja ylläpitotöitä.

Taloyhtiöiden remonttipäätökset voivat olla rakennusalalle tuhoisia

Taloyhtiöt ovat
rakennusalalle merkittävä työllistäjä. Vuonna 2018 kerrostaloyhtiöt teettivät
korjauksia 1,7 miljardilla eurolla ja rivitaloyhtiöt 420 miljoonalla eurolla. Luvuissa eivät ole mukana osakkaiden itse
teettämät remontit.

Rakennusteollisuus RT:n
mukaan miljoonan euron sijoitus merkitsee rakentamisessa 15 henkilötyövuotta.
Esimerkiksi miljardin euron rakennusinvestoinnit työllistävät vuodessa 15
000 henkilöä.

Miten rakennusalan käy,
jos taloyhtiöissä pistetään koronakriisin takia liinat kiinni?

– Taloyhtiöillä on tärkeä rooli rakennusalan toiminnan kannalta.
Rakennusalalle olisi tietysti tärkeää pitää pyörät pyörimässä, koska alalla on iso
merkitys Suomen kokonaistaloudelle, sanoo Rakennusteollisuus RT:n Anu
Kärkkäinen.

YIT Talon Tekniikka Oy:n
Sampo Kautto ennustaa rakennusalalle ”valtavaa työttömyyttä”, jos urakoita ei
käynnistetä ja työmaita pysäytetään.

– Siitä kärsisi
koko yhteiskunta, ja laskua maksettaisiin seuraavat vuodet.

Tilanteesta kärsisivät
myös taloyhtiöt, huomauttaa LVI-TU ry:n Mäkinen.

– Pahin tilanne olisi, jos tilaajat joutuisivat paniikkiin ja lopettaisivat järkevän kiinteistönpidon. Lisääntyneet korjauskustannukset ja ylikuumentuneen markkinatilanteen korottamat urakkahinnat jäisivät lopulta osakkaiden maksettaviksi.

Helsinkiläinen taloyhtiö otti varovaisen linjan

Helsinkiläisessä As Oy Hattelmalantie
8-10:ssä on valmisteltu jo vuoden ajan laajaa energiaremonttia.
Urakkatarjouksesta oli tarkoitus tehdä päätöksiä kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nyt yhtiö on päättänyt
lykätä päätöksiä koronatilanteen vuoksi. Myös kevään yhtiökokous on siirretty
syksylle.

– Saamme näin lisää
valmisteluaikaa. Toisaalta emme koe, että asia olisi nyt niin akuutti,
ettemmekö voisi odottaa koronatilanteen selviämistä. Emme halua aiheuttaa
osakkaille yhtään enempää stressiä,
hallituksen puheenjohtaja Kimmo Karvinen kertoo.

Karvinen perustelee
urakan lykkäystä taloudellisilla syillä. Hän ennakoi uusia valtionavustuksia
taloyhtiöiden korjausinvestointeihin ja näkee riskejä urakkasopimusten
solmimisessa, jos rakennusalalla on edessä konkursseja.

Myös osakkaiden oma
talous voi joutua ahtaalle.

– Muita kuin aivan pakollisia korjausinvestointeja tulisi mielestäni lykätä, ettei aiheuteta lisää kuluja osakkaille nousevina rahoitusvastikkeina.

Lue myös: OP ennakoi: jo syksyllä asunto-osakeyhtiöiden kanssa käydään neuvotteluja taloyhtiölainojen lyhennyksistä

Lue myös: POP-Pankki: taloyhtiöiden kannattaa pitää osaltaan talouden rattaat liikkeessa

Tämä artikkeli on osa juttusarjaa, jossa tarkastelemme koronaepidemian vaikutuksia taloyhtiöihin talouden ja suunnitelmallisen kiinteistöpidon näkökulmasta. Kaikki sarjaan kuuluvat artikkelit on linkkeinä jokaisen artikkelin lopussa.

Ota yhteyttä

Design By Digitaali
Design By Digitaali