Isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöinnin eettiset ohjeet

Me ISTOssa noudatamme eettisiä ohjeita, jolla pystytään luomaan entistä avoimempaa toimintaa sekä luomaan toimiva perusta yhteistyölle.

Isännöinnin eettiset ohjeet ovat tarkoitettu eettiseksi ohjeistukseksi koko isännöintialalle.

Eettiset ohjeet:

 1. Toimii huolellisesti ja asunto-osakeyhtiön edun mukaisesti
 2. Kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 3. Toimii avoimesti asunto-osakeyhtiön hankinnoissa ja käyttää hankintaverkostoa asunto-osakeyhtiön eduksi
 4. Toimii tasapuolisesti
 5. Edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 6. Noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 7. Huolehtii parhaan mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 8. Ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 9. Huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 10. Ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 11. Kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee reilusti
 12. Sitoutuu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan
 13. Sitoutuu ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiatehokkuuden edistämiseen

Suomen Isännöintiliitto ry, Isännöinnin Auktorisointi ISA Ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry ovat laatineet ja hyväksyneet ohjeet.

 

 

Ota yhteyttä

Design By Digitaali
Design By Digitaali