Hallitusammattilaisen ajatuksia isännöinnistä ja isännöitsijän työstä

Useimmiten taloyhtiön hallitus koostuu oman talon asukkaista sekä osakkaista ja asiantuntijana toimii isännöinti. Joskus sujuvaa hallitustyötä voi kuitenkin häiritä erilaiset haasteet. Ei löydy riittävästi hallitustyöstä kiinnostuneita, hallituksen sisällä on erimielisyyksiä ja työ ei suju toivotusti, tai isot korjaushankkeet vaativat erityisosaamista.

Muun muassa näistä syistä taloyhtiön hallitus saattaa kaivata ulkopuolista apua, ja silloin hallitusammattilaisen palkkaaminen voi olla hyvä ratkaisu. Hallitusammattilainen osaa kokouskäytännöt ja on neutraali henkilö edistämään taloyhtiön hyvää hoitoa ja kehitystä.

Järvenpääläinen Tomi Passi (kuvassa vasemmalla isännöitsijä Petteri Lötjösen kanssa) toimii tällä hetkellä viiden taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana, joista kolme on Iston isännöimiä. Tomin hallituksissa vaikuttaminen alkoi jo 22-vuotiaana, kun hän ensimmäistä kertaa oli hallituksessa puheenjohtajana. Vuosien kuluessa matkan varrelle on mahtunut useita eri kokoisia ja elinkaaren eri vaiheissa olevia taloyhtiöitä. Kokemusta on siis kertynyt runsaasti ja roolinsa ansiosta Tomilla on erittäin hyvä näkemys taloyhtiömaailmaan sekä isännöitsijän työnkuvaan, ja myös Iston tapaan toimia.

Kysyimme Tomilta muutamia kysymyksiä liittyen hallitusammattilaisuuteen, isännöintialaan ja isännöitsijän työhön.

Mikä taloyhtiön hallitustyössä on mielenkiintoisinta? 

– Taloyhtiöistä ja kiinteistöistä huolehtiminen vastuullisesti ja pitkäjänteisesti on mielenkiintoista. Näissä taloissa on monen henkilön koti. Voiko terveyden rinnalla olla tärkeämpää kuin ihan oma koti, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elämiimme. Ihmisten kanssa toimisesta ja auttamisesta tulee hyvä mieli. Puheenjohtajana saan paljon yhteydenottoja ja saatan joskus olla ainut henkilö auttamassa esimerkiksi vanhusta asioiden hoidossa.

Mikä on mielestäsi tärkeintä hallituksen ja isännöinnin yhteistyössä? 

– Luottamus toistensa tekemisiin. Kun tuntemus taloyhtiön historiasta lisääntyy ajan myötä, niin isännöitsijän ja hallituksen sujuvalla yhteistyöllä saavutetaan parempi kiinteistön kunnon hallinta ennakoivilla, kohtuukustanteisilla toimilla.

Mikä mielestäsi tekee hyvän isännöitsijän? 

– Hyvä isännöitsijä toteuttaa taloyhtiön hallituksen ja vuosikokousten päätökset tarkasti ja ripeästi. Hyvä isännöitsijä tukee asiantuntevilla neuvoillaan hallituksen toimintaa. Hän myös pitää aktiivista yhteyttä puheenjohtajan kanssa, päivittää tietojaan ja verkostoituu eri toimijoiden kanssa. Hyvä tietojen tallennus helpottaa asioiden käytännön toimia. Isännöitsijän pitää olla valveutunut tietäen mm. miten lait ovat muuttuneet. Maailmaa muuttuu, muutoksessa pitää mukana ja kouluttautua säännöllisesti.

Entä miten näet Iston toiminnan? 

Istolla asiat hoituvat ja asiantunteva tiimi auttaa hankkeissa. Isto käyttää nykyaikaisia tapoja asiakkaiden käytännön palvelun helpottamiseksi. En oikein ymmärrä, miten enää pärjäisi vaikkapa ilman Istonettiä. On myös arvokasta, että on olemassa sähköpostin lisäksi puhelinnumerot, että voi ottaa yhteyttä, ja niistä vastataan. Toimiva asiakaspalvelu helpottaa tilanteiden hoitoa. Välillä tuntuu, että asukkaat eivät osaa tai halua käyttää riittävästi hyväkseen Iston asiakaspalvelua.

Tutustu ISTOn palveluihin.

Haluatko pyytää meiltä tarjousta? Se onnistuu tästä.

 

Ota yhteyttä

Design By Digitaali
Design By Digitaali