ISTO PERUSTAA OMAN AKATEMIAN

Mistä on kysymys? 

Isännöintialaa vaivaa sama ongelma kuin montaa muutakin alaa. Mistä löytää kouluttautuneita ja motivoituneita työntekijöitä? Isännöintialalla tilannetta heikentää lisäksi runsas eläkeikää lähestyvien työntekijöiden määrä.

Isännöintiala ei myöskään ole nuorille se kaikista houkuttelevin vaihtoehto. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että ei tarkalleen tiedetä mitä isännöitsijä tekee ja miten monipuolisia työnkuvia isännöintiala voi tarjota.

Isto haluaa olla edelläkävijä tässäkin asiassa ja helpottamaan uusien työntekijöiden saamista sekä edistämään alan kiinnostavuutta on perustettu ISTO Akatemia.

Akatemian tavoite 

ISTO Akatemialla on monia kunnianhimoisia tavoitteita.

Vaikka yhtenä päätavoitteena on varmistaa, että saisimme tulevaisuudessakin Istolle innokkaita työntekijöitä alaa opiskelevista, on tässä kyse paljon muustakin.

Haluamme olla omalta osaltamme muuttamassa koko alan mainetta positiivisempaan suuntaan ja varmistamassa, että mahdollisimman monella olisi todellisuutta vastaava kuva isännöitsijän työstä ja isännöintialasta.

Isännöintialasta on myös hyvä hahmottaa se, miten monenlaisia vaihtoehtoja ala tarjoaa. Perinteisen hallinnollisen isännöitsijän lisäksi ala tarvitsee taloushallinon, asiakaspalvelun sekä teknisen isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen asiantuntijoita.

Käytännössä tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, joista isännöitsijöitä valmistuu. Osallistumme opetukseen ja tarjoamme opiskelijalle heti opintojen alusta näkymän harjoittelupaikkaan ja sitä kautta työpaikkaan Istolle. Haluamme myös vaikuttaa siihen, että isännöintikoulutus kehittyy edelleen.

Tästä tulee hyötymään koko toimiala ja muutkin alan toimijat meidän lisäksemme.

Apua alaa opiskelevalle 

Uuden alan opintojen aloittaminen on aina vähän jännittävää, on sitten kyse nuoresta tai kokeneemmasta alan vaihtajasta. Mielessä on monia kysymyksiä. Onkohan ala minua varten? Miten onnistun saamaan harjoittelupaikan? Onnistunko työllistymään?

ISTO Akatemiassa opiskelija saa Istolta harjoittelupaikan ja kun kaikki menee hyvin, myös vakituisen työpaikan. On tärkeää, että opiskelija pystyy heti opintojen alussa näkemään todellisen mahdollisuuden työllistymisestä. ISTO Akatemiaan osallistuvalla on suora silta Istolle töihin urapolkua rakentamaan tai kuten perustajamme ja toimitusjohtajamme Jan-Erik Wasenius sanoi: ”Siinä on sitten valmis latu mitä lähteä hiihtämään.”

Opiskelija pääsee myös heti opintojen alkuvaiheessa näkemään työn arkea ja mukaan isännöintiyrityksen toimintaan ja sisäisiin koulutuksiin.

Haluamme olla heti alusta alkaen opiskelijan apuna sekä tukena ja tarjota mahdollisuus päästä näkemään alaa aidossa toimintaympäristössä.

Akatemia huolehtii myös Iston sisäisestä koulutuksesta ja osaamisen kehittymisestä 

Samaan aikaan, kun uusia työntekijöitä tarvitaan, täytyy nykyisiä jatkuvasti kouluttaa. Ala kehittyy vauhdilla ja lainsäädäntökin tuo monesti eteen tilanteita, joissa isännöinnin täytyy omaksua uusia asioita ja tapoja.

Akatemian tärkeä rooli on myös nykyisen henkilökunnan osaamistarpeiden tunnistaminen, ja tähän tulemme jatkossa panostamaan entistä enemmän. Järjestämme tiiviitä täsmäkoulutuksia sekä laajempia koulutuskokonaisuuksia, jotka tukevat yrityksen toimintaa sekä työntekijöiden henkilökohtaista kehittymistä.

Alan toimijoilla täytyy olla viimeisin tieto ja osaaminen, jotta asiakkaista voidaan huolehtia laadukkaasti ja ammattitaitoisesti.

Akatemian työryhmä ja rehtori 

ISTO Akatemiaa suunnittelemaan ja kehittämään on perustettu työryhmä eri työnkuvista. Mukana ovat Riikka Pietikäinen, Petteri Lötjönen, Juhani Rissanen sekä Anu Lötjönen.

Akatemian rehtoriksi on nimetty Juhani Rissanen. Juhanilla on intohimo uuden oppimiseen ja kouluttamiseen. Hän on jo vuosia vastannut Iston sisäisestä koulutuksesta ja opettanut tulevia alan asiantuntijoita. Juhani tulee tekemään tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, ja mikä tärkeintä, hän on jatkossa mentorina ja tukena opiskelijoille, jotka ISTO Akatemian polkua lähtevät kulkemaan.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä ISTO Akatemiaan liittyen voit olla yhteydessä Juhani Rissanen 010 231 0629 tai Petteri Lötjönen 010 411 8104.

 

Ota yhteyttä

Design By Digitaali
Design By Digitaali